Evidentirano je oko 18 hiljada nezaposlenih ili 500 više nego u istom periodu prošle godine

Krajem septembra u Severno bačkom okrugu evidentirano je oko 18 hiljada nezaposlenih ili 500 više nego u istom periodu prošle godine. Dve trećine tog broja nalazi se u Subotici.