Evropski ministri odobrili su gajenje novog GM kukuruza

Evropski ministri odobrili su gajenje novog GM kukuruza američke kompanije „Pionir“.Uzgajanje je odobreno nakon što protivnici GMO hrane nisu uspeli da zadobiju dovoljno podrške za odbacivanje te mere. Profesor na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Miodrag Dimitrijević rekao je da odobraenje uvoza GMO kultura čini jedan korak napred, a dva nazad u politici Evropske Unije.