Evropski parlament u Starazburu usvojio Rezoluciju o Srbiji

Sa 528 glasova „za“, Evropski parlament u Starazburu usvojio Rezoluciju o Srbiji. Ocenjeno je da je pokretanje pregovora sa EU „istorijski korak za proces evropske integracije Srbije“ i dokaz da je EU posvećena politici prijema novih članica.