Sa 528 glasova “za”, Evropski parlament u Starazburu usvojio Rezoluciju o Srbiji. Ocenjeno je da je pokretanje pregovora sa EU “istorijski korak za proces evropske integracije Srbije” i dokaz da je EU posvećena politici prijema novih članica.