Praznična akcija”Exita” traje do 15. januara, do kada će svi kupci ulaznica za novosadski festival dobiti na poklon i ulaznice za preostala tri festivala “Exit Leta ljubavi 2017 – Sea Dance” na plaži Jaz u Crnoj Gori, “Sea Star” u turističkom kompleksu “Stela Maris” u Umagu i “Revolution” u istorijskom selu na obodu Temišvara u Rumuniji.