Festival nauke i obrazovanja u kampusu Novosadskog univerziteta


U kampusu Univerziteta u Novom Sadu otvoren je dvodnevni Festival nauke i obrazovanja, koji se tradicionalno organizuje u maju. Tokom oba dana biće održano oko 60 radionica iz različitih naučnih oblasti u okviru kojih će se predstaviti četrnaest fakulteta i dva naučna instituta Univerziteta, kao i više drugih institucija.