Festival Uličnih svirača

Festival Uličnih svirača biće održan u Novom Sadu od 4. do 6. septembra. U ovogodišnjem izdanju, festival će se vratiti korenima, pa će u programskoj šemi u najvećoj meri dominirati muzika. Ove godine očekuje se učešće više od 200 umetnika i izviđača iz celog sveta.