Fond za podršku investicija dobio podršku od Japanske agencije za međunarodnu saradnju

Fond za podršku investicija u Vojvodini je krajem 2013. godine od Japanske agencije za međunarodnu saradnju dobio podršku pri realizaciji Programa povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji AP Vojvodine. Podrška podrazumeva dolazak eksperata iz Japana, koji su zajedno sa VIP Fondom u periodu od aprila 2013. do aprila 2014. godine pomagali domaćim kompanijama iz sektora prehrambene industrije u AP Vojvodini u razvoju konkurentnosti, uvođenju inovacija u radne odnose i smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanju strategija izvoza.