Forum žena SPS Novi Sad se zalaže za bolji položaj žena


Zalaganje za bolji položaj žena i za ravnopravnost pri zapošljavanju aktivnosti su za koje će se u 2015. godini zalagati forum žena SPS Novi Sad, istakla je danas članica Foruma, Branislava Belić.