Grad Novi Sad raspisao je dva javna poziva

Grad Novi Sad raspisao je dva javna poziva – za realizaciju programa stručne prakse i za dodelu subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima.