Grad organizovao studijsko putovanje u Italiju za poljoprivrednike

U okviru godišnjeg Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Gradska uprava za privredu Novog Sada je krajem 2017. godine organizovala edukaciju u oblasti savremene povrtarske i voćarske proizvodnje, ali i mogućih investicija uz podršku nacionalnih i predpristupnih fondova.

Nakon radionica koje su u kontinuitetu održavane u Begeču, Kisaču i Kaću za učesnike je organizovano stručno putavanje u Italiju. Grupu od 35 proizvođača sa teritorije Grada Novog Sada na ovom putovanju predvodio je član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević.
– Ovo je odlična prilika da se 35 proizvođača upoznaju sa agrotehničkim praksama i iskustvima italijanskih proizvođača povrća i voća, da saznaju kakav su uticaj i značaj za njih imali fondovi EU, zatim na koji način plasiraju svoje proizvode kao i sa kojim problemima se susreću – rekao je Milorad Radojević.

Prvog dana naši proizvođači posetili su kolege u Venturinu i Rivoliju, a posetiće i gazdinstva Bibione, Suvereto i La Kolmati.
Cilj čitavog programa edukacije, teorijskog i praktičnog, je primena savremenih tehnologija koje su neophodne za unapređenje kvaliteta i prinosa proizvoda. Takođe, akcenat je i na investicijama u opremu za proizvodnju, i u pripremu proizvoda za tržište.