Grad Subotica će izdvojiti milion dinara za projekte iz omladinskog sektora

Grad Subotica će izdvojiti milion dinara za projekte iz omladinskog sektora, a po pojedinačnom projektu može biti dodeljeno najviše 100.000 dinara. Vjekoslav Ostrogonac ističe da je osnovni cilj da se animiraju mladi koji kroz NVO mogu rešiti pojedine probleme u svojoj sredini.