Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javni poziv poslodavcima

Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta na teritoriji Grada.