Građani MZ „stari grad“ zahtevaju da se ugostiteljima skrati radno vreme do 22 sata

Građani MZ „stari grad“ zahtevaju da se ugostiteljima skrati radno vreme do 22 sata. Oni peticijom , sa više od 2000 potpisa, traže ograničenje radnog vremena, dok ugostitelji smatraju da su ulic u centru postale brend grada.