Građani nezadovoljni procesom legalizacije objekata


Iako je Zakon o ozakonjenju objekata usvojen još u novembru 2015.godine, sa ciljem da omogući jeftiniju i jednostavniju legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, građani sa kojima smo razgovarali još uvek nisu zadovoljni kako se odvija proces legalizacije.