Gradonačelnik Miloš Vučević, zajedno sa direktorom JKP „Gradsko zelenilo“, Aleksandrom Bogdanovićem, prisustvovao je uklanjanju grafita ispisanih na ogradnom zidu Katoličkog groblja. Proteklih nedelju dana uklonjeno više od 200 grafita, a do sada je popisano oko 1.000 lokacija u gradu sa kojih je neophodno ukloniti natpise.