Gradska vlast potpisala kolektivni ugovor sa sindikatima javnih gradskih preduzeća


U Novom Sadu danas je potpisan posebni kolektivni ugovor za javna komunalna i druga javna preduzeća između Grada Novog Sada i tri reprezentativna sindikata. Ugovor za ovu godinu sadrži bitne odluke o položaju i pravima zaposlenih u ovim preduzećima, koje su u skladu sa Zakonom o radu.