Gradski odbor Demokratske stranke protivi se odluci o dimničarskim uslugama

Gradski odbor Demokratske stranke protivi se odluci o dimničarskim uslugama, koju je donela aktuelna većina u Skupštini Grada Novog Sada, a koja kaže da su korisnici dimničarske usluge vlasnici stambenih i poslovnih objekata i prostora, a pružalac usluga je JKP Stan.