Grafiti su medij pomoću kojeg mladi ljudi komuniciraju kao pojedinci

Grafiti su medij pomoću kojeg mladi ljudi komuniciraju kao pojedinci, ali i kao pripadnici određenih grupa sa sličnim stilom ponašanja. Osim što narušavaju izgled fasada, za njihovo uklanjanje gradska vlast izdvaja znatna sredstva, grafiti sve češće imaju i uvredljiv sadržaj.