Grejna sezona za građane, koji su priključeni na sistem “Novosadske toplane”, prema važećoj Odluci o snabdevanju toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Grada Novog Sada, trebalo da zvanično da počne 15. oktobra.