Hitna evakuacija stanovnika iz sela u okolini Šapca

Nekoliko stotina pripadnika Vojske Srbije uz druge građane angažovano je na utvrđivanju bedema u okolini Šapca, uzvodno na reci Savi.Prethodno je komadant kriznog Štaba u Šapcu general Ljubiša Diković naredio hitnu evakuaciju stanovništva iz sela uz Savu u okolini Šapca, zbog velike opasnosti od pucanja nasipa.Zamenik komandanta kriznog štaba Šapča Boban Bimbašević apelovao je da se najpre obavi evakuacija dece i žena, kako bi muskarci mogli da pomognu u evakuaciji.