Zavod za hitnu medicinsku pomoć dobio je dva nova vozila. Sredstva za njihovu nabavku izdvojio je Grad Novi Sad.