„Horizont 2020″ predstavlja novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije

„Horizont 2020″ predstavlja novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Na ovaj projekat mogu da konkurišu i naučno-istraživačke institucije sa teritorije Vojvodine. Tim povodom danas je u Skupštini Info dan, kako bi istraživači sa teritorije AP Vojvodine mogli što bolje da se informišu o novom projektnom ciklusu.