„Horizont 2020“

Drugi po redu Info dan pod nazivom: „Predstavljanje otvorenih poziva u okviru Horizonta 2020″, održan je danas u Skupštini AP Vojvodine. „Horizont 2020″ predstavlja novi program Evropske unije za istraživanje i inovacije, a prvi pozivi su otvoreni u decembru prošle godine. Sa budžetom od oko 78 milijardi evra ovaj program doprinosi pronalaženju rešenja za ekonomsku krizu, investiranju u buduće poslove i razvoj, rešavanju pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, opštoj bezbednosti i životnoj sredini, kao i jačanju globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.