Humanitarna priredba „Klavir humanosti“ u OŠ „Svetozar Marković Toza“


U Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza“ održana je humanitarna priredba „Klavir humanosti“ na kojoj je prikupljana pomoć u vidu hrane za napuštene životinje.Cilj akcije je i podizanje kolektivne svesti kod dece o brizi i pomoći životinja kako o kućnim ljubimcima tako i o životinjama koje su prepuštene same sebi.