Imovina lokalne samouprave je važna karika lokalnog ekonomskog razvoja

Donošenjem zakona o javnoj svojini 2011.godine lokalne samouprave su dobile mogućnost da postanu nosioci svojinskih prava nad javnom imovinom kojom su do tada samo raspolagale jer je bila u vlasništvu države. Popis javne imovine predstavlja prvi korak na tom planu jer je najpre potrebno tačno utvrditi kojom javnom imovinom opština raspolaže. Opštine Beočin, Šid i Sremski Karlovci u želji da unaprede sistem upravljanja opštinskom imovinom realizuju projekat „Imovina lokalne samouprave je važna karika lokalnog ekonomskog razvoja“.