„Iranski gradovi govorom slika“

U Zbirci savremene umetnosti Muzeja Grada Novog Sada otvorena je izložba fotografija iranskih gradova pod nazivom „Iranski gradovi govorom slika“.