Isključenje analognog televizijskog signala vrši se u etapama


Prema Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupa multipleksu koji je donelo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (Službeni glasnik, broj 18, od 13. februara 2015. godine) isključenja analogne televizije odvijaće se etapno, po zonama pokrivanja , odnosno alotmentima.Prva zona isključenja od 30. marta obuhvata širu zonu opštine Vršac.