Istoričari o obeležavanju prisajedinjenja Bačke, Banata i Baranje Srbiji


Dan prisajedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Srbiji ima istorijsku vrednost, a danas se u našoj zemlji ne obeležava na način na koji bi trebalo, ocenjuju istoričari.