Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor i predsednik Saveta nacionalnih zajednica Skupštine APV Šandor Egereši razgovarali su danas sa članovima Odbora za nacionalno jedinstvo Parlamenta Mađarske, koje je predvodio predsednik ovog radnog tela Arpad Janoš Potapi.