Izdvojena sredstva za vodosnabdevanje i kanalizacionu mrežu u u 24 vojvođanske opštine


Pokrajinska vlada preko Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opredelila 330 miliona dinara u vodosnabdevanje i kanalizacionu mrezu. Resorni sekretar Branislav Bogaroški, povodom ovog konkursa, potpisao je danas ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava. Na konkurs Sekretarijata prijavljeno je ukupno 84 projekta, a odobreno 47 projekata. Prava na ova sredstva ostvarilo je ukupno 24 opštine sa teritorije Vojvodine.Sredstva u visini od 200 miliona dinara namenjena su sufinansiranju izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini, dok je 134 miliona usmereno za kanalizacionu infrastrukturu u lokalnim samoupravama.