Izgradnja radne zone Rimski šančevi

U skladu sa strategijom privrednog razvoja, a u cilju unapređenja rada malih i srednjh preduzeća, grad Novi Sad u saradnji sa partnerima na ovom projektu razvija poslovno-industrijsko zanatski kompleks u radnoj zoni Rimski šančevi u Novom Sadu.