Novi direktor Gradskog zelenila i potpredsednik gradskog odbora SNS-a Aleksandar Bogdanović izjavio je danas da njegovo fakultetsko obrazovanje nije sporno i da je 2000. godine diplomirao na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu.