Arhiv Vojvodine će po prvi put predstaviti svoju izložbu van granica Balkana. Naime, radi se o izložbi “Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat 1849-1861” koja će 26. oktobra biti otvorena u austrijskom gradu Marhtrenku.