Izložba „Žene i kreativno zavarivanje“

U Vladi Vojvodine danas je održana izložba „Žene i kreativno zavarivanje“, na kojoj su predstavljeni radovi koji su nastali u okviru istoimenog kursa. Ovaj kurs je nastao kao jedan od inovativnih i kreativnih pristupa rešavanju problema nezaposlenosti žena, sa ciljem da žene savladaju osnovne postupke zavarivanja, te steknu znanje i umeće da samostalno proizvode dela primenjene umetnosti, ali i originalna dela koja kasnije mogu komercijalizovati.