Izmene i dopune Pravilnika o listi lekova

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da se izmenama i dopunama Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja omogućava redovna snabdevenost tržišta lekovima, a procenjena ukupna ušteda na godišnjem nivou iznosi 412 miliona dinara.