Izmirenja dugova za parking moguća na rate


JKP „Parking servis” poziva građane koji imaju neizmirena dugovanja za posebne parking karte, da nam se obrate u cilju sklapanja sporazuma o izmirenju dugovanja, do 12 mesečnih rata, bez kamate.
Sporazumi o otplati duga sklapaće se do 29. februara 2016. godine, u prostorijama Preduzeća, na Bul. Mihajla Pupina 1, u pravnoj službi, radnim danima od 9 do 15 sati. Više informacija građani mogu dobiti na tel: 48 99 141.
Kako bi se izbegli veliki troškovi usluga izvršitelja i prinudne naplate dugovanja, dužnicima izlazimo u susret i omogućavamo im reprogram otplate duga.