Javna rasprava izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Javna rasprava u vidu okruglof stola o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji održana je u Gradskoj kući.
Ovaj Nacrt zakona, širom Srbije sprovodi se od 29. jula do 20. avgusta.