Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

U Skupštini AP Vojvodine organizovana je javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Skup su organizovali Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.