JGSP „Novi Sad“ obeležio je dan preduzeća

JGSP „Novi Sad“ prigodnom svečanošću, obeležio je dan preduzeća i tom prilikom radnicima koji imaju 10,20,30 godina radnog staža uručene su zahvalnice i jubilarne nagrade.