JKP Gradsko zelenilo sprovodi akcije očuvanja i unapređenja zelenih površina


Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ i dalje sprovodi realizaciju projekta sanacija, očuvanje i unapređenje zelenila na teritoriji grada i prigradskih naselja. Ovo preduzeće je uz subvenciona sredstva Grada Novog Sada kupilo mašinu drobilicu u vrednosti od 4 miliona dinara, sa ciljem da otpad koji nastaje orezivanjem granja drveća u kratkom roku drobljenjem pretvara u malč.