JKP Informatika apeluje na građane da izmire svoja dugovanja


Svi građani koji imaju neizmirena dugovanja prema JKP Informatika na svoje adrese dobiće opomene za period april-novembar 2016. godine.