JKP Informatika počinje da šalje opomene građanimaOvim putem obaveštavamo naše korisnike da ćemo početkom sledeće nedelje poslati opomene na ime dugovanja za komunalno-stambene usluge, za period oktobar 2016-maj 2017. godine, kada su fizička lica u pitanju. Za pravna lica opomene ćemo poslati početkom novembra. Korisnici sa prebivalištem van Novog Sada će biti opomenuti krajem novembra, a tuženi u drugoj polovini decembra. Ukoliko neki korisnik ima zaključen sporazum o isplati duga i poštuje ga, nećemo ga opominjati.
Rok za plaćanje po opomeni je 10.10.2017. godine, te ovim putem obaveštavamo naše korisnike da ukoliko imaju dugovanje na ime komunalno stambenih usluga i ukoliko su u mogućnosti, izmire svoje dugovanje u predviđenom roku, kako bi izbegli nepotrebne i dodatne troškove tužbi.
Takođe ovim putem podsećamo naše korisnike da je Skupština grada donela odluku o odobravanju otpisa pripadajuće kamate zaključno sa danom isplate glavnice korisnicima komunalnih usluga, koji svoje obaveze izmiruju putem objedinjene naplate komunalno-stambenih usluga, a koji imaju neizmirena potraživanja za usluge za period od 1. januara 2008. godine do 31. marta 2017. godine, pod uslovom da isplate glavnicu neizmirenog potraživanja u celosti i troškove prinudne naplate najkasnije do 30. novembra 2017. godine. Odobreno je zaključenje sporazuma o izmirenju glavnice neizmirenog potraživanja u celosti i troškova prinudne naplate sa JKP „Informatika“ Novi Sad.
Apelujemo i ovim putem na naše sugrađane da ukoliko imaju neizmerena dugovanja, provere svoje račune i strukturu dugu, i da ne čekaju krajnji rok, jer nakon određenog roka za izmirenje dugovanja JKP Informatika više neće moći da pravi ustupke kad je u pitanju otpis kamate.