JKP „Novosadska toplana“ snizila cene svojih usluga

Prema Odluci o prodajnoj ceni proizvodnje i isporuke toplote za grejanje prostorija i prodajne cene za utrošenu toplotu za pripremu tople potrošne vode („Službeni list grada Novog Sada“, 28. april 2016. godine), JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad, od 1. maja 2016. godine, otpočelo je primenu novih, nižih cena toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode. Toj odluci je prethodio predlog Novosadske toplane za korekciju cena toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode, koji se našao na dnevnom redu sednice Skupštine Grada, održane u martu 2016. godine, a na inicijativu gradonačelnika Novog Sada.
Pravilnom poslovnom politikom menadžmenta, ekonomičnim poslovanjem, i likvidnošću Preduzeća, stvoreni su uslovi da predložene nove cene usluga budu niže. Cene svih usluga koje Novosadska toplana pruža svojim potrošačima su snižene, dok je najveći procenat smanjenja za toplu potrošnu vodu koji iznosi 6,15% po metru kubnom i za grejanje za stambene korisnike za 5,77% po metru kvadratnom.
Nove cene toplotne energije koje se primenjuju od 1. maja 2016. godine su prikazane u sledećoj tabeli: