JKP Parking servis omugaćava dužnicima da izmire obaveze repogramom otplate duga

parking servis
JKP „Parking servis” poziva građane koji imaju neizmirena dugovanja za posebne parking karte, da se obrate preduzeću u cilju sklapanja sporazuma o izmirenju dugovanja, do 12 mesečnih rata, bez kamate.
Sporazumi o otplati duga sklapaće se od 7. do 31. decembra 2015. godine, u prostorijama Preduzeća, na Bul. Mihajla Pupina 1, u pravnoj službi, radnim danima od 9 do 15 sati, navodi se u saopštenju.
Za više informacija otvoren je telefon: 48 99 141.
Kako bi se izbegli veliki troškovi usluga izvršitelja i prinudne naplate dugovanja, preduzeće dužnicima izlazi u susret i omogućava im reprogram otplate duga, stoji u saopštenju Parking servisa.