Jubilej Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu


Danas je obeleženo 10 godina postojanja Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu.Pored brojnih zvanica skupu je prisustvovao i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova, Predrag Vuletić.