U srednjoj Elektrotehničkoj školi “Mihajlo Pupin” održano je predavanje o bezbednoj upotrebi mobilnog telefona tokom vožnje u okviru kampanje “Kada Voziš, parkiraj telefon” Telekoma Srbija.