Kako najefikasnije suzbiti štetne materije u stočnoj hrani

Povodom Drugog Simpozijuma sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara“, u organizaciji Udruženja veterinara velike prakse Srbije, razgovarali smo sa Bogdanom Mihajlovićem, stručnim saradnikom za govedarstvo kompanije Patent Co, koji nam je rekao nešto više o proizvodu ove kompanije, MINAZEL+, koji se koristi za suzbijanje mikotoksina u stočnoj hrani.

1.            Ovo leto je obeležila suša. Poznato je da su to idealni uslovi koji pogoduju za razvoj mikotoskina u kulturi kukuruza čije prisustvo izaziva različite štetne efekte na zdravlje životinja i čime utiče na ukupne proizvodne rezultate na farmama, ali i na kvalitet i bezbednost hrane životinjskog porekla. Kako farmeri mogu da se izbore sa ovim problemom?
Upravo tako. Poslednjih godina sve češće se dešava da su vremenske prilike takve da pogoduju razvitku plesni koje su odgovorne za sintezu mikotoksina još dok su biljke u polju (poljske plesni). Osim u polju, rizik za pojavu i razvitak plesni postoji i prilikom manipulacije zrnevljem (sušenje, transport…) i u skladištu (skladišne plesni). Manipulacijom zrna oštećuje se ovojnica i lomi zrno, što olakšava razvitak plesni u većem obimu. Što je veći obim razvitka plesni, veći je i rizik od pojave bolesti uzrokovanih toksinima plesni – mikotoksikoza. Mikotoksikoze nisu zarazne bolesti, vezane su isključivo za ishranu kontaminiranom hranom. Ne leče se antibioticima niti bilo kojim drugim lekovima. Jedino rešenje u borbi protiv mikotoksikoza je preventiva – upotreba adsorbenasa mikotoksina. Kod nas na tržištu najefikasniji i najpoznatiji je MINAZEL+. Umešava se u stočnu hranu, u količini od 3-5 kg/1 t hrane.

2.            Koliko je važna edukacija farmera i koliki je značaj prevencije u borbi sa mikotoksinima?
I edukacija, i prevencija su od presudnog značaja u borbi protiv mikotoksina. Za razliku od razvijenih zemalja, kod nas svest o štetnosti mikotoksikoza nije dovoljno razvijena. Ono što je veoma bitno znati, i što treba istaći je to da mikotoksini imaju kumulativni efekat – akumuliraju se tokom života. Efekti dejstva mikotoksina su veoma raznovrsni:
karcinogeni efekat – izazivaju pojavu tumora i karcinoma,
mutageni efekat – izazivaju mutacije i poremećaj funkcija ćelija,
imunosupresivni efekat – pad imuniteta,
reproduktivni poremećaji – sterilitet i sl.
toksični efekat na jetru, bubrege i ostale organe, i dr.
Postoje fizičke i hemijske metode za sprečavanje razvoja plesni, ali ne postoji nijedna metoda koja je dovoljno efikasna da ukloni već nastale mikotoksine, tako da je prevencija u vidu upotrebe adsorbenasa najefikasniji način borbe protiv mikotoksina.

3.            Na našem tržištu postoje razni preparati koji se koriste za suzbijanje mikotoksina. Po čemu se Minazel Plus razlikuje od ostalih proizvoda?
Danas se na tržištu mogu naći različite vrste adsorbenasa mikotoksina. Većina njih je neorganske prirode, na bazi minerala (zeolit, bentonit…). Njihova uloga je da prilikom konzumiranja obroka mikotoksine u digestivnom traktu vežu za sebe i tako ih izbace iz organizma, sprečavajući na taj način da se oni resorbuju u krvotok i na taj način rašire po organizmu. Dakle, oni deluju samo u digestivnom traktu. MINAZEL+ je takođe na bazi zeolita, ali je značajno efikasniji od ostalih adsorbenata. Na njemu je posebnom tehnologijom urađena organska modifikacija, što je značajno poboljšalo osobine adsorpcije mikotoksina u odnosu na druge adsorbense. Značajno je poboljšana efikasnost – vezuje veći procenat mikotoksina u digestivnom traktu, povećana je brzina delovanja – brzina vezivanja mikotoksina nakon konzumacije, poboljšana stabilnost pri različitim pH vrednostima – različit pH u želucu i crevima,smanjena desorpcija – otpuštanje već vezanih mikotoksina, selektivnost – ne vezuje vitamine i aminokiseline. Tehnologija proizvodnje MINAZEL-a+ patentirana je na nivou EU. Ovaj proizvod trenutno se izvozi u preko 25 zemalja sveta, i taj broj neprestano raste.

4. Prisutni ste i na mnogim međunarodnim sajmovima, koji su noviteti u ovom domenu?
Sledeće godine izlagaćemo na 8 međunarodnih sajmova iz naše industrije. Početkom godine naše proizvode ćemo po drugi put predstaviti na najvećem sajmu u Severnoj Americi u Atlanti, dok ćemo u novembru proizvod predstaviti na najvećem evropskom sajmu u Hanoveru. Kao i prethodnih godina bićemo prisutni i na tržištima Južne Amerike, Afrike i Azije. S obzirom da je adsorbens mikotoksina Minazel + naš proizvod „perjanica“, bićemo sponzori najznačajnijeg svetskog foruma koji se bavi temom mikotoksina u Amsterdamu.
5. I za kraj, koji biste savet dali farmerima kako bismo svi na kraju dana jeli zdrave i kvalitetne namirnice životinjskog porekla?
Jedino rešenje u borbi protiv mikotoksina je prevencija! Čuvajte zdravlje svojih životinja, kako bi sačuvali zdravlje ljudi!