Dobijanjem upotrebne dozvole za novoizgrađenu kanalizacionu mežu u delu Veternika južno od Novosadskog puta, konačno su se stekli uslovi da mreža bude predata na upravljanje i održavanje JKP “Vodovod i kanalizacija”. Ovo preduzeće će u narednom periodu sprovesti aktivnosti na izgradnji kućnih priključaka.