„Karavan za živi Dunav“ predstavljen u Novom Sadu


I ove godine u organizaciji Svetskog fonda za prirodu kroz našu zemlju putuje „Karavan za živi Dunav“, koji ima za cilj da prikaže značaj vode kao prirodnog resura. Karavan je danas boravio u Novom Sadu, na Štrandu.