„Karavanom za živi Dunav“

Svetski fond za prirodu organizovao je put „Karavanom za živi Dunav“ koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosistema i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja. Povodom aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Dana Dunava kaaravan za živi Dunav danas je boravio u Novom Sadu na Štrandu.